Jak skutecznie reklamować nieudaną wycieczkę?

Wyjazdy w celach turystycznych mają nam przynieść wiele przyjemności oraz nowych wrażeń. Niestety nie zawsze wszystko w czasie takich wyjazdów przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami.  Jeżeli coś będzie przebiegało nie tak jak było to wcześniej zaplanowane mamy prawo oczekiwania od biura podroży naprawiania swoich błędów.

O biurach podróży

Oczywiście biuro podroży nie może nam zagwarantować wszystkiego. Nie jest ono przecież odpowiedzialne za złą pogodę w czasie spędzania przez nas urlopu, ale już zapewnienie nam odpowiednich warunków spędzania urlopu leży w jego kompetencjach. Przez złożeniem skargi warto przeczytać jeszcze raz dobrze umowę by wiedzieć, za co dokładnie można takie biuro pociągnąć do odpowiedzialności. Każda umowa pomiędzy turystą a biurem podroży powinna wmyśl polskiego prawa zawierać odpowiednie zapisy. W umowie obowiązkowo musi się znaleźć na przykład dokładne określenie organizatora imprezy turystycznych, miejsce pobytu lub trasa wycieczki. Niedotrzymanie warunków umowy może wystąpić jeżeli nie zostanie dopełnionych wiele warunków ze strony organizatora.

Co jest złamaniem umowy?

Przykładowo złamaniem umowy jest dopuszczenie do sytuacji, gdy po przylocie okazuje się, że hotel, który miał się znajdować tuż przy plaży tak naprawdę mieści się od niej kilkaset metrów. To już można zaskarżyć.  Tak samo jest w momencie, gdy mieliśmy zamieszkać w hotelu czterogwiazdkowym a tymczasem ma on znacznie niższy standard. Odszkodowania domagać się można również wtedy, gdy plan wycieczki, który otrzymaliśmy przed wyjazdem znacznie odbiega od tego co miało miejsce już w czasie zwiedzania.  Jeżeli zaobserwujemy takie uchybienia nie należy czekać z ich przekazaniem. Lepiej zrobić to natychmiastowo. Wszystkie swoje pretensje należy kierować do pilota wycieczki lub do rezydenta reprezentującego biuro podroży na terenie danego kraju. Dobrze jest także udokumentować wszystkie niedociągnięcia by mieć odpowiednie materiały dowodowe, które zawsze mogą się przydać w czasie dochodzenia swoich praw.

Źródło: https://www.infopodroze.pl